Etikai alapelvek

etika

Coaching tanulmányaimat az Erickson College-ban végeztem, amely a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) által akkreditált képzés. Az 1995-ben alapított ICF a világ legnagyobb coaching szervezete. Szakmai követelményrendszere és etikai kódexe a coaching szakma legelterjedtebb mércéjévé vált. Magamra nézve is kötelező érvényűnek ismerem el az alábbiakban olvasható etikai kódexet.

Az ICF Etikai Kódexe  (Forrás: http://www.coachfederation.hu/Etikai_Kodex.html)

Első rész: A coaching definíciója

Coaching: A coaching az ügyféllel, a coachee-val való partneri viszony: gondolat-ébresztő és kreatív folyamat, amely arra inspirálja őt, hogy maximalizálja személyes és szakmai potenciálját.

Professzionális coaching kapcsolat: Professzionális coaching kapcsolat akkor jön létre, amikor a coaching üzleti megállapodásra vagy szerződésre épül, amely meghatározza minden érintett felelősségi körét.

ICF professzionális coach: az ICF professzionális coach az ICF Coach Kompetenciák alapján gyakorolja a szakmáját, és magára nézve kötelezőnek tartja az ICF Etikai Kódexét.

Gyakran felmerül annak szükségessége, hogy különbséget tegyünk az ügyfél és a szponzor között, a szerepek tisztázása érdekében a coaching kapcsolat terén. Legtöbbször az ügyfél és a szponzor egy és ugyanaz a személy, így ügyfélként utalunk rá. A beazonosíthatóság céljából az ICF az alábbiak szerint határozza meg ezeket a szerepeket:

Ügyfél: Az ügyfél az(ok) a személy(ek), aki(ke)t coacholnak.

Szponzor: A szponzor az a szervezet (beleértve annak képviselőit is), amely a coaching szolgáltatást kifizeti és/vagy szervezi.

A coaching szerződésben vagy megállapodásban minden esetben egyértelműen meghatározásra kell kerülnie az ügyfél és a szponzor jogainak és kötelezettségeinek, amennyiben nem egy és ugyanaz a személyről van szó.

Második rész: Az ICF sztenderdjei az etikus magatartáshoz

Előszó: az az ICF professzionális coachok olyan magaviseletre törekszenek, amely pozitív fényt vet a coaching szakmára; tisztelettel viseltetnek a coaching eltérő megközelítései felé; és tisztában vannak azzal, hogy őket is kötik a vonatkozó törvények és jogszabályok.

Első szakasz: a professzionális magatartásról általában

Coachként:

 1. Nem teszek publikusan olyan kijelentéseket, amelyek nem igazak, vagy félrevezetők arra nézve, mit ajánlok coach-ként, vagy teszek hamis állítás semmilyen írásbeli dokumentumban a coaching szakmáról vagy saját akkreditációmról, vagy magáról az ICF-ről.
 2. Pontos adatokat szolgáltatok coaching képzettségemről, szakértelmemről,  tanúsítványaimról és ICF akkreditációimról.
 3. Elismerem és megbecsülöm mások erőfeszítéseit és hozzájárulását, és nem állítom azokat úgy be, mintha sajátjaim lennének. Tisztában vagyok azzal, hogy ezen előírás megszegésének jogi követkeményei is lehetnek rám nézve.
 4. Mindenkor arra törekszem, hogy felismerjem azokat a személyes indíttatású ügyeket, amelyek összeegyeztethetetlenek, konfliktushoz vezethetenk vagy befolyásolhatnak a coaching munkámmal vagy szakmai kapcsolataimmal. Amikor a tények és a körülmények szükségessé teszik, azonnal szakmai támogatást keresek és megteszem a szükséges lépéseket, amely magában foglalhatja végső esetben a coaching kapcsolatot felfüggesztését vagy megszakítását.
 5. Az ICF Etikai Kódexe alapján járok el minden coach képzésen, coach mentoring és coach szupervíziós tevékenységeim során.
 6. Kutatásaimat hozáértéssel, tisztességesen, valamint elismert tudományos sztenderdek és a vonatkozó irányelvek alapján végzem és összegzem. Kutatásaimat az érintettek hozzájárulásával és beleegyezésével végzem, oly módon, hogy a résztvevőket mindennemű lehetséges sérelemtől megóvjam. Minden kutatást úgy kell végezni, hogy az megfeleljen azon ország törvényeinek, ahol a kutatást végzik.
 7. Coaching munkám során készített feljegyzéseimet oly módon kezelem, tárolom és semmisítem meg, hogy az a titoktartást, biztonságot és a magántitokhoz való jogot  támogassa, valamint a vonatkozó törvényeket és megegyezéseket betartva.
 8. Az ICF tagjaival kapcsolatos információkat (email cím, telefon szám, stb) csak az ICF által jóváhagyott módon és terjedelemben használom.

Második szakasz: érdekütközések

Coachként:

 1. Igyekszem elkerülni minden érdekütközést és potenciális érdekütközést, és nyilvánosságra hozok minden  érdekütközést. Érdekütközés felmerülése esetén felajánlom a coaching folyamatból való kilépésemet.
 2. Ügyfelem és szponzora tudomására hozok minden olyan várható anyagi juttatást, amelyet harmadik féltől kaphatok vgy harmadik félnek juttathatok az ügyfél ajánlásai folyományaként.
 3. Csak akkor megyek bele bármilyen szolgáltatási vagy áru barter üzletbe, vagy munkám nem anyagi jellegű megtérítésébe, ha coaching kapcsolatomat ez nem érinti.
 4. Nem használom ki tudatosan a coach-ügyfél kapcsolatot személyes, szakmai vagy pénzügyi előnyök szerzésére, a coaching megállapodásban vagy szerződésben rögzített díjazást kivéve.

Harmadik szakasz: szakmai magatartás az ügyfelek felé

Coachként:

 1. Nem vezetem félre szándékosan az ügyfelemet vagy a szponzort, nem teszek hamis ígéretet arról, hogy mit kapnak a coaching folyamattól vagy tőlem mint coachtól a coaching folyamat alatt.
 2. Nem adok olyan információt vagy tanácsot leendő ügyfeleimnek vagy szponzoroknak, amit magam is félrevezetőnek vagy hamisnak gondolok vagy tartok.
 3. .Ügyfeleimmel és a szponzorokkal világos megállapodásokat vagy szerződéseket kötök és tiszteletben tartok minden megállapodást vagy szerződést, amelyek a professzionális coaching kapcsolattal összefüggésben születtek.
 4. Az első ülés előtt vagy annak során részletesen elmagyarázom és igyekszem megbizonyosodni arról, hogy az ügyfelem és a szponzor(ok) tisztában van a coaching természetével, a titoktartás jellegével és korlátaival, a pénzügyi megállapodásokkal és a coaching megállapodás vagy szerződés egyéb feltételeivel.
 5. Én vagyok a felelős azért, hogy egyértelmű, megfelelő és kulturálisan érzékeny határokat szabjak, amelyek meghatározzák az ügyféllel vagy szponzorral történő bármilyen fizikai kontaktust.
 6. Nem kerülök szexuális kapcsolatba egyetlen ügyfelemmel vagy szponzorral sem.
 7. Tiszteletben tartom az ügyfélnek azt a jogát, hogy a coaching folyamat alatt bármikor megszakítsa a coaching kapcsolatot, a megállapodás vagy szerződés előírásait figyelembe véve. Figyelek azokra a jelekre, amelyek jelzik, hogy az ügyfél már nem látja hasznát a coaching kapcsolatnak.
 8. Ha úgy látom, hogy az ügyfél vagy szponzor érdekeit jobban szolgálja egy másik coach vagy más erőforrás/szakember bevonása, arra biztatom, hogy tegye meg a szükséges változtatásokat.
 9. .Amennyiben szükségesnek vagy megfelelőnek tűnik, javaslom az ügyfelemnek, hogy más szakemberek szolgáltatásait is vegye igénybe.

Negyedik szakasz: titoktartás

Coachként:

 1. .A legszigorúbb szintű titoktartással kezelek minden, az ügyfeleimra és  a szponzorokra vonatkozó információt. Egyértelmű megállapodást vagy szerződést kötök, mielőtt harmadik félnek bármilyen információt tovább adnék, hacsak azt törvény nem írja elő.
 2. Egyértelmű megállapodást kötök arra vonatkozóan, hogyan áramolhat az információ coach, ügyfél és szponzor között.
 3. Amikor coach képzésen oktatóként lépek fel, tisztázom a titoktartási előírásokat a diákokkal.
 4. .Egyértelmű megállapodást vagy szerződést kötök a velem együtt dolgozó coachokkal és más, általam megbízott személyekkel, akik az ügyfeleimet és a szponzorokat szolgálják ki akár fizetésért, akár önkéntesként, hogy rájuk nézve is kötelező legyen az ICF Etikai Kódexe 2. részének, Titoktartásra vonatkozó 4. szakasza, valamint a teljes ICF Etikai Kódex vonatkozó részei.

Harmadik rész: Az ICF etikai eskütétele

ICF professzionális coachként kijelentem és fogadom, hogy tiszteletben tartom az etikai és jogi kötelezettségeimet a coaching ügyfeleim és a szponzorok, munkatársaim és a nyilvánosság felé. Fogadom, hogy megfelelek az ICF Etikai Kódexének, és gyakorlom annak előírásait azokkal, akiket coacholok.

Amennyiben megszegem ezen etikai esküt vagy az ICF Etikai Kódexének bármely részét, hozzájárulok ahhoz, hogy az ICF saját belátása szerint felelősnek tartson. Továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy az Etikai Kódex bármilyen megszegéésért az ICF felé való számonkérhetőségem magában foglalhat szankciókat is, mint például az ICF tagságom és/vagy az az ICF akkreditációm elvesztését.Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás